Portada > Actualitat > Notícies > El curs escolar comença amb un nou increment de famílies amb ajut de menjador i mesures especials de prevenció al transport escolar

El curs escolar comença amb un nou increment de famílies amb ajut de menjador i mesures especials de prevenció al transport escolar

09/09/2020

El Consell Comarcal gestiona els ajuts de menjador escolar i el Servei de transport escolar. Amb l’inici de curs es posen en marxa aquest dos serveis, enguany també en el context d’incertesa social i econòmica i de nous protocols de prevenció davant la pandèmia de la Covid-19. Les dades inicials d’ajuts atorgats ja reflecteixen un increment de les beques per a menjador. I es preveu que, donada la situació econòmica, aquestes dades es puguin veure incrementades els propers mesos. En aquests moments s’està treballant per abordar les situacions de vulnerabilitat sobrevingudes que s’estan rebent per part dels ajuntaments de la comarca.

El curs escolar comença amb 16.227 alumnes amb ajut de menjador escolar atorgat. Aquesta xifra representa un 11’19% més d’alumnat respecte l’inici de curs passat (14.594). La majoria d’ajut són del 70% del preu del tiquet -14.806- mentre que les beques del 100% són 1259. Cal destacar que enguany els ajuts passen del 50 al 70% del preu de l’àpat. Del total de beques atorgades, 7.731 són per a alumnes de famílies en risc social, de les quals 880 tenen risc social greu.

Per a cicles educatius, les xifres són les següents, destacant un augment d’ajuts en alumnat de secundària:

 

Curs 20-21

Curs 19-20

% d'Increment

TOTAL Beques atorgades inici curs incloent educació infantil, primària i secundària

16.227

14.594

11,19%

Beques per a alumnes d’Educació infantil

4.413

4.111

7,35%

Beques per a alumnes de Primària

10.493

9.588

9,44%

Beques per a alumnes de Secundària

1.322

895

47,71%

 

Les escoles públiques concentren més del 80% dels ajuts, mentre que en el cas dels instituts, les xifres són semblants entre els instituts públics i concertats. Aquesta dada reflecteix el fet que no hi ha més ajuts a la secundària pública perquè no hi ha servei de menjador en la majoria d’instituts públics de la comarca. 

 

 TOTALS Ajuts Atorgats

Ajuts Escoles Públiques

%

Ajuts Escoles Concertades

%

TOTAL Beques atorgades inici curs incloent educació infantil, primària i secundària

16.227

13.645

84%

2.582

16%

Beques per a alumnes d’Educació infantil

4.413

3.782

86%

631

14%

Beques per a alumnes de Primària

10.492

9.245

88%

1.247

12%

Beques per a alumnes de Secundària

1.322

618

47%

704

53%

 

Mesures de prevenció davant la Covid-19 en el Servei de transport escolar comarcal

El curs 2020-21 comença amb 1.439 alumnes amb plaça assignada al Servei de transport escolar, una xifra similar al curs passat, quan van iniciar el curs un total de 1.473 alumnes. Enguany, del total dels alumnes, 460 són alumnat d’escoles, 336 d’instituts i 643 d’escoles d’educació especial.

D’acord amb el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 aprovat pel Comitè Tècnic del PROCICAT el 3 de juliol i conforme els protocols que cada una de les empreses concessionàries ha previst, el Consell Comarcal s’ha elaborat el document de “Mesures preventives davant la COVID-19” al Servei de transport escolar del Vallès Occidental, curs 2020-2021. També s’ha emès un comunicat per a les famílies amb la informació operativa per a l’inici de curs.

Es dona servei a 28 centres educatius: 7 escoles, 9 instituts i 12 escoles d’educació especial. L’alumnat beneficiari és de tota la comarca menys Gallifa (aquests està escolaritzat a municipis del Vallès Oriental) i els centres educatius de destí es troben als municipis de Cerdanyola, Castellbisbal, Rubí, Sant Cugat, Sant Quirze, Vacarisses, Viladecavalls, Terrassa, Castellar del Vallès, Santa Perpètua i Sabadell.

Els horaris del servei de transport escolar mantenen el seu horari habitual d’arribada als centres educatius i de sortida. Segons el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, aprovat pel PROCICAT el passat 3 de juliol els centres organitzaran l’alumnat un cop baixi de l’autocar i els espais d’espera per accedir al transport escolar de tornada al municipi. El personal assignat al servei, xofers i acompanyants col·laboraran i seguiran les indicacions i protocols d’entrada i sortida que han establert les diferents direccions educatives a cada centre docent.

Per tal de garantir les mesures de prevenció s’han establert accions com:

  • -       El personal d’acompanyament establirà la sistemàtica necessària per evitar aglomeracions d’usuaris a la pujada i baixa del vehicle. L’accés i la sortida del vehicle es realitzarà d’un en un, de tal manera que a les escales i/o porta només hi hagi un/a alumne/a.
  • -       Els infants i adolescents han d’accedir al transport amb la mascareta col·locada, exceptuant aquells per als quals l’ús de la mascareta està contraindicada. La mascareta és recomanable dels 3 al 5 anys i és obligatòria a partir dels 6 anys. Caldrà fer ús de la mascareta durant tot el trajecte i fins que s’arribi a l’aula.
  • -       Els vehicles comptaran amb dosificadors de gel hidroalcohòlic a disposició de l’alumnat usuari.
  • -       Es podran utilitzar la totalitat dels seients i quan el nivell d’ocupació ho permeti, es procurarà la màxima separació entre els usuaris.
  • -       El personal d’acompanyament assignarà un seient fixe a cada alumne a fi de minimitzar la circulació dins el vehicle i mantenir la màxima distància de seguretat possible i per tal de garantir la traçabilitat en cas de donar-se algun cas positiu d’un alumne que utilitzi el vehicle.
  • -       El personal d’acompanyament confeccionarà una llista i un croquis amb les ubicacions assignades als alumnes, mantenint els registres històrics a disposició del Consell Comarcal.
  • -       El personal de conducció i acompanyament comptarà amb equips de protecció individual; mascareta, guants, gel hidroalcohòlic, etc. per a la realització segura de les seves tasques.
  • -       El personal de conducció i/o acompanyament, després de cada servei, netejarà i desinfectarà les zones de major contacte amb els usuaris; baranes de les portes d’accés, nanses de la part posterior dels seients, reposa braços, cinturons de seguretat, etc. L’empresa operadora netejarà i desinfectarà en profunditat el vehicle diàriament a les seves instal·lacions.
  • -       Tan freqüentment com sigui possible s’airejarà el vehicle, amb l’obertura de totes les portes a cada parada per tal de renovar l’aire, i especialment, abans i després de la prestació del servei de transport escolar.
  • -       S’evitarà, sempre que sigui possible, l’ús de l’aire condicionat per a disminuir la concentració de partícules a l’aire recirculat.

 

 

 

Arxivat a: General
Dades inici de curs 2020-2021

Arxius adjunts