Portada > Actualitat > Notícies > El Consell Comarcal fomenta la compra pública responsable entre els ajuntaments de la comarca

El Consell Comarcal fomenta la compra pública responsable entre els ajuntaments de la comarca

22/11/2019

El Consell Comarcal contempla com a línia de treball per als propers anys l’impuls i promoció de la responsabilitat social de les administracions públiques. En col•laboració amb els ens locals i agents del territori es treballarà per a articular mesures, actuacions i espais de cooperació que permetin avançar cap a un territori socialment responsable. De fet, l’agenda 2030 i el seu desplegament mitjançant els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible posa èmfasi en la importància de la implicació del món local en relació a l’assoliment d’objectius socials, com la qualitat del treball, i mediambientals a través de la generació de sinèrgies amb el món empresarial.

Al llarg de l’any 2018 es va iniciar un procés de  diagnosi, reflexió i treball conjunt sobre les línies estratègiques, mesures, recursos i activitats a impulsar conjuntament per tal d’afavorir una major responsabilitat social, mediambiental i econòmica a les administracions públiques. Aquest procés va comptar amb la amb la participació d’ajuntaments de la comarca així com també de nombroses entitats del sector de l’economia social i solidària rellevants del territori i va permetre elaborar el “Pla de responsabilitat social a les administracions públiques i a les empreses d’economia social i solidària”

Una de les principals línies de treball identificades en aquest pla és la promoció de la compra i contractació pública responsable. Aquesta suposa per a les administracions públiques una oportunitat per a incidir positivament en el territori. La consideració estratègica que atorga la Llei 9/2017 (LCSP) a la contractació pública esdevé un element clau per a l’assoliment d’objectius socials, com la qualitat del treball, i mediambientals a través de la generació de sinèrgies amb el teixit empresarial en general però també, i molt especialment, amb el sector de l’Economia Social i Solidària.

En aquest context aquesta setmana el Consell Comarcal ha realitzat el taller formatiu “Estratègies per fomentar una compra pública responsable” en col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Adreçat a personal tècnic de les administracions públiques de la comarca ha tingut com a objectiu facilitar i compartir els coneixements, recursos i eines per a incorporar criteris socials i mediambientals en les contractacions que es porten a terme des dels serveis públics locals.

Es van explicar elements molt pràctics i exemples per tal que les assistents puguin conèixer casos d'aplicació real per a incorporar en els seus processos de contractació així com també es van analitzar les necessitats i dificultats per part de les empreses en aquests processos per tal de fomentar la participació especialment de les del sector de l’Economia Social i Solidària i les PIMES.

Com a complement d’aquesta sessió i adreçada a entitats i empreses del sector d’Economia Social i Solidària, el proper 25 de novembre tindrà lloc el Taller “Com funcionen les licitacions? Aspectes clau per presentar-s’hi” en col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa i en el marc de les activitats de la Terrassa Cooperativa d’enguany.

Arxivat a: General
Imatge del taller

Arxius adjunts