Portada > Actualitat > Notícies > El nou govern del Vallès Occidental reclama una millora del finançament dels consells comarcals en la seva primera reunió

El nou govern del Vallès Occidental reclama una millora del finançament dels consells comarcals en la seva primera reunió

26/07/2019

Dijous al vespre s’ha fet la primera reunió del recent nomenat govern del Consell Comarcal del Vallès Occidental. En aquesta primera trobada s’ha abordat una qüestió que serà un dels eixos de treball per aquest mandat: assolir un finançament pels consells comarcals que permeti que aquests puguin desenvolupar les competències que tenen assignades i mantenir l’estructura que necessiten per poder-les portar a terme. Des del 2011, el Consell Comarcal ha disminuït en un 21% les assignacions provinents del Fons de Cooperació Local de la Generalitat, tenint en compte que l’eliminació del tram supramunicipal el 2015 no s’ha compensat en el tram fix.

En aquest sentit, el President del Consell va explicar que aquesta setmana s’ha presentat al govern de la Generalitat de Catalunya la petició per tal que es modifiqui la Resolució PRE/1405/2019, de 21 de maig, de distribució a l’Aran i les comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya (FCL) per l’any 2019.

En aquesta Resolució el Consell Comarcal del Vallès Occidental hi surt greument perjudicat, és la comarca que registra la major reducció en la quantitat assignada del FCL en comparar amb l’any anterior (-2,84%), molt per sobre de la resta de comarques. La disminució en l’assignació de la comarca és molt més elevada que altres comarques que han experimentat un creixement demogràfic similar. En concret, entre les 11 comarques que han incrementat la seva població entre un 0,5% i un 1%, la disminució del FCL ha estat inferior al 0,7%, amb l’excepció del Vallès Oriental        (-2,37%) i el Vallès Occidental (-2,84%).

Segons explica el president del Consell, Ignasi Giménez, “aquest fet ve donat pels criteris que s’apliquen per repartir el Fons de Cooperació Local, que perjudica les comarques amb més població. Per això des del Vallès Occidental es demana que es modifiquin els criteris i el mètode que s’aplica per a calcular el percentatge de participació en el Fons per tal que es tinguin en compte altres indicadors que incorporin més variables per tal que el repartiment sigui més ajustat a la realitat comarcal i a les necessitats de les comarques”.

També es sol·licita ques’incrementi la quantitat total de l’assignació que reben els consells comarcals en concepte de participació en els ingressos de la Generalitat per tal de garantir l’estructura necessària per a l’exercici de les competències i serveis comarcals.

Una reivindicació històrica

El president del Consell assegura que “els consells comarcals, des de la seva constitució, desenvolupen la seva activitat i les competències que els són assignades amb una manca de recursos propis i una excessiva dependència dels recursos finalistes. El Fons de Cooperació Local, com a font de finançament complementària, hauria de garantir el correcte funcionament dels consells comarcals per tal d’esdevenir una eina al servei del reequilibri territorial i assegurar la prestació de serveis als municipis que per les seves característiques no poden disposar-ne”.

L’any 2015 es va suprimir el tram supramunicipal del Fons de Cooperació Local, tram que resultava una font de finançament addicional pels ens comarcals. Des de 2015, el tram comarcal pràcticament no ha augmentat i, per tant, no s’ha pogut recuperar la minoració de recursos provinents del tram supramunicipal suprimit.

El mes de novembre del mateix any, coincidint amb la supressió del tram supramunicipal, els dotze consells comarcals de la demarcació de Barcelona (Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Barcelonès, Berguedà, Garraf, Maresme, Moianès, Osona, Vallès Occidental i Vallès Oriental) van signar un manifest per a reclamar una millora del seu finançament, demanant-se una reconsideració de la fórmula de finançament i sol·licitant una interlocució al màxim nivell amb el Govern català per tractar la globalitat del seu finançament.

El mes de novembre de 2018 es va adreçar un escrit al conseller d’Economia i Hisenda del la Generalitat de Catalunya, Sr. Pere Aragonès, signat conjuntament pels presidents dels consells comarcals del Vallès Occidental, Vallès Oriental i Baix Llobregat on es sol·licitava novament una interlocució al màxim nivell amb el Govern català per tractar la globalitat de finançament d’aquestes corporacions locals entenent que resoldre el seu finançament és prioritari per tal de donar serveis de qualitat a la ciutadania i als municipis.

 

Arxivat a: General
Primera reunió del nou govern comarcal

Arxius adjunts