Portada > Actualitat > Notícies > El Consell Comarcal del Vallès Occidental aprova la nova organització per al mandat 2019-2023 i s’estructura en cinc àrees

El Consell Comarcal del Vallès Occidental aprova la nova organització per al mandat 2019-2023 i s’estructura en cinc àrees

25/07/2019

El ple extraordinari del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha aprovat aquesta tarda la nova organització de l’ens comarcal pel mandat 2019-2023 que estarà formada per cinc àrees i tres vicepresidències. El nou govern, encapçalat pel president Ignasi Giménez –alcalde de Castellar del Vallès-, comptarà amb l’alcalde de Barberà del Vallès, Xavier Garcés com a vicepresident primer; la regidora de l’Ajuntament de Sant Quirze, Míriam Casaramona, com a vicepresidenta segona i el regidor de l’Ajuntament de Viladecavalls, Carles Rodríguez com a vicepresident tercer.

Es creen quatre comissions informatives i a nivell executiu les competències es distribueixen en cinc àrees. La Presidència també assumeix directament determinades matèries. El cartipàs és fruit de fruit  de l’acord de govern entre tres grups comarcals, el PSC, Junts per Catalunya i En Comú Guanyem.

El Ple ha aprovat que les sessions plenàries es celebrin un cop cada dos mesos: el tercer dijous de bimestre a les 5 de la tarda. Les següents sessions que ja es fixen són: 19 de setembre de 2019, 21 de novembre de 2019 i 16 de gener de 2020.

Comissions informatives

Les Comissions Informatives són les següents:

-          Comissió Informativa de Govern i Serveis Centrals, presidida per la regidora de l’Ajuntament de Terrassa, Eva Candela.

-          Comissió informativa de Desenvolupament econòmic, industrial i treball, presidida per l’alcalde de Barberà del Vallès, Xavier Garcés.

-          Comissió Informativa de Drets Socials, presidida per la regidora de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, Míriam Casaramona.

-          Comissió Informativa de Transició Ecològica i habitatge, presidida pel regidor de Viladecavalls, Carles Rodríguez.

 

Àrees executives

El president del Consell ha assegurat que  s’ha “volgut dissenyar un govern més compacte. En l’organització hem tingut en compte les prioritats del govern i que es puguin consolidar les polítiques i projectes iniciats i també afrontar els nous reptes que ens hem plantejat per aquests quatre anys”.

I ha assegurat que “apostem decididament per un govern comarcal fort, que basi la seva actuació en la concertació, la pluralitat i l’equilibri territorial. Un govern comarcal que tingui com a prioritats el benestar de la ciutadania, el suport i els serveis als ajuntaments de la comarca, que actuï sempre a partir de criteris de transparència ètica i equitat, i que basi la seva actuació en els Objectius de Desenvolupament Sostenibles”.

El Consell Comarcal s’organitzarà en cinc àrees executives en les quals s’estructura el nou govern aquest mandat i que són les següents:

-          Àrea de Serveis Centrals, encapçalada per Eva Candela, regidora de l’Ajuntament de Terrassa. Aquesta àrea s’ocuparà dels temes de Transparència i bon govern, Administració electrònica i gestió documental, l’Oficina d’atenció ciutadana, Serveis Jurídics, Gestió econòmica, Mancomunació de Serveis, Recursos Humans i Mercavallès.

-          Àrea de Drets Socials, que presidirà la també vicepresidenta, Míriam Casaramona. En aquesta àrea s’hi inclou l’Àrea Bàsica de Serveis Socials, Infància, Dependència, Joventut, Gent Gran, Salut, Igualtat de gènere i drets civils i el Servei comarcal d’acollida.

-          Àrea de Territori i Transició Ecològica, encapçalada el també vicepresident, Carles Rodríguez. En aquest cas els temes que s’hi inclouen són: Gestió Forestal, el Servei comarcal de biomassa, Energia, Qualitat ambiental, Obra Pública, Habitatge i Petits Municipis. En aquest cas comptarà amb Neus Garcia com a consellera adjunta d’Obra Pública i amb Maria del Mar Sempere com a consellera adjunta d’Habitatge.

-          Àrea de Desenvolupament econòmic, industrial i treball, que presidirà el vicepresident Xavier Garcés. En aquesta àrea s’hi inclou: Desenvolupament econòmic industrial, Economia social i sostenible, Empresa i cultura emprenedora i Accés al mercat de treball.

-          Àrea d’Educació i formació, que portarà el regidor de l’Ajuntament de Sabadell, Manuel Robles.   Ell s’ocuparà de qüestions com els ajuts individuals de menjador, els projectes Recooperem i Dinem Junts, el Transport escolar, la formació pel treball i el Programa d’activitats educatives.

El president Ignasi Giménez, assumeix les matèries de: Planificació estratègica i innovació, Observatori comarcal, Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), Cooperació, Promoció turística, Infraestructures i Responsabilitat Social Corporativa (RSC)/Salari Mínim Comarcal.

Comissió Permanent

La sessió plenària d’aquest dijous també ha servit per nomenar els membres de la Junta de Govern de la corporació. Sota la presidència d’Ignasi Giménez, els consellers i conselleres que formaran part de la Junta de Govern seran els qui ostenten les diferents àrees: Eva Candela, Xavier Garcés, Míriam Casaramona, Carles Rodríguez i Manuel Robles.

Junta de Portaveus

En el Ple d’aquest dimarts també s’han donat a conèixer els portaveus de cada formació política amb representació al Consell Comarcal. De menor a major nombre de representants són els següents (entre parèntesis el nombre de representants al Ple):

  1. Partit Popular (1): Manuel Buenaño
  2. Tot per Terrassa (2): Jenifer Ramírez
  3. CAM-AMUNT (2): Maties Serracant
  4. En Comú Guanyem (3): Carles Rodríguez
  5. Ciutadans (4): Isabel Martínez
  6. Junts per Catalunya (5): Cesca Berenguer
  7. Esquerra Republicana de Catalunya (10): Pol Altayó
  8. Partit dels Socialistes de Catalunya (12): Pere Soler

Retribucions econòmiques i delegació al Consorci de Residus

El Ple d’avui ha aprovatl’assignació econòmica als grups polítics i la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple. Es mantenen les assignacions als grups polítics tal com es van aprovar el 2015, també es manté el sou de la gerència i el sou del President, així com també es mantenen igual que el 2015 les retribucions per assistència als òrgans col·legiats.

El president del Consell, Ignasi Giménez, ha assegurat que “tornem a partir de la situació que vàrem establir l’any 2015, tant pel que fa a les assignacions als grups polítics, al règim econòmic dels consellers i conselleres i també a les retribucions del personal eventual que en el cas d’aquest Consell només és el lloc de la Gerència. Hem de dir que som un dels Consells Comarcals que menys gasta en despesa política”.

Finalment, el plenari ha aprovat el representant al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental que serà el president del Consell, Ignasi Giménez.

 

Arxivat a: General
Nou equip de govern del Consell Comarcal
Primer plenari del mandat 2019-2023

Arxius adjunts