Portada > Actualitat > Notícies > El Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental aprova el Pla Comarcal de Gestió Energètica Social del Vallès Occidental per combatre la vulnerabilitat energètica i establir les bases d’una estratègia compartida

El Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental aprova el Pla Comarcal de Gestió Energètica Social del Vallès Occidental per combatre la vulnerabilitat energètica i establir les bases d’una estratègia compartida

17/01/2019

El Ple del Consell Comarcal celebrat aquesta tarda ha aprovat per unanimitat el text del nou Pla Comarcal de Gestió Energètica Social del Vallès Occidental 2019-2022. Aquest pla té com a missió promoure mesures proactives per fer front a les situacions de vulnerabilitat energètica i pal·liar les dificultats econòmiques de les llars de la nostra comarca i establir les bases d’una estratègia compartida de les administracions del territori.

Amb el Pla Comarcal es vol crear una xarxa de municipis a la comarca del Vallès Occidental per coordinar accions que tinguin l’objectiu de pal·liar els casos de pobresa i vulnerabilitat energètica. També s’apunta la necessitat que aquest impuls vagi acompanyat d’accions de coneixement dels possibles models energètics, del funcionament del mercat, d’actualització legislativa i pressa de consciència de l’eficiència energètica, que aportin als agents implicats (personal tècnic, càrrecs electes i ciutadania), els coneixements bàsics per garantir una acció efectiva i sostinguda en el temps.

El Programa d'Actuació Comarcal 2016-2020 (PAC) preveu dins la línia d'atenció a la inclusió social i població fràgil el Programa d'acció comarcal de lluita contra la pobresa energètica. Seguint les directrius del PAC, es volen reconèixer les accions que s’estan duent a terme a la comarca per fer front a la vulnerabilitat energètica i així assentar les bases d'una estratègia compartida de les administracions públiques del territori

Per assolir aquests objectius es proposen tres línies estratègiques, relacionades amb les diferents dimensions de la vulnerabilitat social:

  1. Detecció i planificació: Coneixement del territori, context i implicació de les administracions locals i autonòmiques. En aquesta línia es proposa posar en marxa la coordinació d’una sessió anual de la Taula política de Vulnerabilitat Energètica, a fi de potenciar les relacions dinàmiques amb les empreses energètiques. Fer el seguiment de la Comissió Tècnica comarcal per a la Gestió energètica social (personal tècnic dels municipis de més de 20.000 habitants) i del Grup de treball de Vulnerabilitat Energètica de l’ABSS del Vallès Occidental (municipis de menys de 20.000 hab.).
  2. Acció social: Professionalització i atenció proactiva a la ciutadania. En aquesta línia el Pla recull que alguns municipis de la comarca ja disposen de Punts d’Informació Energètica Social i de la necessitat d’incorporar la figura de l’Agent energètic, entre d’altres.
  3. Sensibilització en estalvi a la llar i eficiència energètica: Apoderament de la ciutadania, a través d’accions de promoció i prevenció comunitària.

Indicadors de vulnerabilitat energètica

El Pla Comarcal de Gestió Energètica Social sorgeix de les necessitats existents al territori. Durant el període de 2010 al 2015, els costos de l’electricitat i el gas han augmentat en un 26%, xifra que continua augmentant, mentre que la renda només s’ha incrementat un 7,8%. La desigualtat en l’evolució dels costos dels subministraments i de la renda de les llars ha afegit més pressió a les economies domèstiques.

Al 2011 a la comarca hi havia més de 17.000 llars sense calefacció, en concret, 17.203. Mentre que un 15% d’habitatges disposa d’estufes mòbils que si són elèctriques, són poc eficients i si són de butà afegeixen, molta humitat a l’ambient.

D’altra banda, segons el Recull Unificat de Dades dels Ens Locals (RUDEL) de l’any 2017, als municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal (municipis de menys de 20.000 hab.), s’han obert 1.361 expedients de prestacions d’urgència social per subministrament, sent beneficiàries dels ajuts 3.469 persones (1.623 homes i 1.846 dones) d’una població total de 162.227 habitants, és a dir, un 2,14% de la població d’aquests municipis. Aquests ajuts inclouen subministraments d’aigua, gas i llum per evitar els talls de subministrament. També es realitzen accions amb les companyies energètiques per fraccionar el deute de les famílies en risc perquè puguin assumir els pagaments.

Suport a la població fràgil i inclusió social

El Pla té com a antecedent el programa d’actuació d’inclusió social i lluita contra la pobresa: ‘Suport a la població fràgil i inclusió social’, elaborat l’any 2012 per part dels serveis tècnics de l’àrea de Benestar Social i Educació. El programa d’actuació havia per donar resposta a les necessitats de subsistència bàsica detectades entre aquests col·lectius.

Arxivat a: General
Ple Ordinari 17 de gener
Ple Ordinari 17 de gener

Arxius adjunts