Portada > Actualitat > Notícies > El Consell Comarcal aprova les bases de la convocatòria per a seleccionar noves propostes dels treballadors i treballadores en el Pressupost Participatiu 2019

El Consell Comarcal aprova les bases de la convocatòria per a seleccionar noves propostes dels treballadors i treballadores en el Pressupost Participatiu 2019

30/11/2018

Per tercer any consecutiu, els pressupostos del Consell Comarcal reserven una partida de 15.000 euros per a Pressupostos Participatius, que es desenvoluparan a partir del mes de gener. Aquesta experiència busca la innovació a través de programes ideats per equips multidisciplinaris de l’organització, i que vol afavorir la transversalitat i la captació de talent en el personal de la casa.

De nou, durant el mes de gener, els treballadors i treballadores de l’ens comarcal que ho desitgin, podran presentar projectes transversals d’aplicació al 2019. Serà el propi personal de la casa qui decideixi, a través d’un procés de votacions, quins projectes tiraran endavant. Les persones responsables dels projectes seleccionats disposaran d’hores dins la jornada laboral per poder-los desenvolupar.

Nova convocatòria de pressupostos participatius 2019

La convocatòria dels pressupostos participatius vol promoure que les persones que treballen al Consell Comarcal s’impliquin més en els afers públics de la Corporació especialment els de gran transcendència com són els pressupostos comarcals, incentivant la seva participació activa i col·laboradora. Es vol també establir una eina de participació de la despesa comarcal, amb la qual el personal de la Corporació decideix a què van destinats una part dels recursos públics i impulsar la transversalitat i la millora de l’impacte de les activitats, serveis i programes que es porten a terme com a un recurs més per al desplegament del Programa d’Actuació Comarcal 2016-2020.

En la sessió plenària del dia 15 de novembre de 2018 s’aprovà el pressupost de 2019 que preveu la partida de 15.000 euros per als pressupostos participatius 2019.

Les propostes es podran presentar fins el dia 31 de gener i es sotmetran a un procés de consulta i votació entre el personal i el resultat serà vinculant.

Les propostes poden ser d’aplicació externa o interna.  Les propostes d’aplicació externa han de respondre a la millora de serveis, projectes o activitats en col•laboració amb altres entitats del territori, i per tant amb beneficiaris externs al Consell Comarcal. Les d’aplicació interna ha de permetre millorar o incorporar noves formes de fer, de col•laborar, que aportin valor afegit, complementin, millorin o ampliïn l’abast dels procediments, serveis, projectes o activitats que es porten a terme en el marc del Consell Comarcal.

En tots els casos hauran de complir els següents requisits:

a)    Donar resposta a una necessitat i ser d'interès col·lectiu o comunitari.

b)    Ser realitzables tècnicament, ser viable econòmicament, i respectar el marc jurídic i legal existent.

c)    Ésser considerada una inversió i tenir principi i final, sense que comprometi pressupostos posteriors.

d)    Fer referència a àmbits i temes de competència comarcal. Ha d’establir la relació amb la línia i programa del PAC 2016-2020.

e)    Ésser executables durant l'any 2019.

f)     Tenir un pressupost màxim de 5.000,00€, IVA inclòs.

Arxivat a: General
Seu del Consell Comarcal