Portada > Actualitat > Notícies > El Consell Comarcal avança en la implementació de l’eina Sobre Digital 2.0 i la seva difusió als municipis

El Consell Comarcal avança en la implementació de l’eina Sobre Digital 2.0 i la seva difusió als municipis

21/11/2018

El Consell Comarcal del Vallès Occidental està impulsant la implementació de l’eina Sobre Digital 2.0 i fa difusió d’aquesta nova eina de licitació electrònica als municipis de la comarca. En aquest marc s’ha realitzat una nova sessió sobre contractació pública amb una vintena de representants de 6 ajuntaments de la comarca.

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que va entrar en vigor el passat 9 de març de 2018, estableix l'ús obligatori de mitjans electrònics en els procediments de contractació pública, amb excepcions només en supòsits molt concrets. Per fer front a aquesta obligatorietat, la Generalitat de Catalunya ha desenvolupat l’eina “Sobre Digital 2.0”, que ha posat a disposició dels ens d’administració local.

 El Sobre Digital és una solució de licitació electrònica ensobrada per a la presentació i l'obertura d'ofertes de manera electrònica, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l'obertura. Tanmateix, el Sobre Digital garanteix la seguretat tant en la identitat, com en la integritat i la confidencialitat. La solució del Sobre Digital és plenament integrada amb la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, i permet gestionar totes les fases del procés de licitació pels diferents rols implicats.

 Des del Consell Comarcal s’està fent difusió d’aquesta eina als municipis de la comarca per tal que els ens locals implantin el Sobre Digital en els seus procediments de contractació. En la sessió realitzada s’ha presentat l’eina de licitació electrònica, s’han detallat les principals característiques tècniques i de seguretat, i s’han assenyalat els diferents recursos formatius i de suport de què es disposa. A continuació s’ha procedit a l’obertura de sobres d’una licitació real del Consell Comarcal, per tal que els ens assistents poguessin veure’n el funcionament en directe i poguessin, posteriorment, implementar correctament l’eina als portals web de les seves administracions locals. Finalment, els ajuntaments han exposat els seus dubtes i qüestions, tant de caire tècnic com jurídic.

Arxivat a: General
Sessió sobre el Sobre Digital 2.0

Arxius adjunts