Portada > Actualitat > Notícies > El Pacte per la Reindustrialització proposa l’establiment d’una bonificació compartida per a la rehabilitació de naus obsoletes

El Pacte per la Reindustrialització proposa l’establiment d’una bonificació compartida per a la rehabilitació de naus obsoletes

24/09/2018

La Taula de fiscalitat local i simplicació administrativa constituïda pels ajuntaments i que compte amb la participació dels agents socioeconòimcs del Pacte per la Reindustrialització impulsa, entre d’altres actuacions, mesures innovadores que facilitin el procés de transformació de l’activitat productiva. Amb aquesta voluntat i d’acord amb el pla de treball aprovat en el plenari del Pacte el passat 7 de juny, el Grup de Treball ha elaborat una guia pels ens locals de la comarca que vulguin establir durant els propers anys una bonificació del 95% en l’Impost de Construcció i Obres (ICIO) per a la reconstrució i rehabilització de les naus.

La guia informa de quin és el marc legal regulador per a poder desenvolupar aquesta bonificació i dóna pautes per a unificar criteris i clarificar conceptes, a fi d’obtenir una aplicació harmonitzada que faciliti la difusió i coneixement entre el teixit empresarial. Els dos supòsits susceptibles de bonificació són la reconstrució, enderroc de l’immoble existent i construcció d’un de nova planta, i la rehabilitació, manteniment del conjunt o part de la façana de l’immoble existent amb un projecte de rehabilitació integral de l’interior, amb la possibilitat, si és el cas, d’ampliació de l’edifici.

El Vallès Occidental té 114 polígons d’activitat econòmica dedicats a ús industrial, terciari o mixt, el que suposa el 87% del total. La llarga tradició industrial de la comarca suposa disposar també d’un parc d’immobles més envellit, especialment, a les antigues ciutats industrials. El procés de degeneració d’alguns immobles és un greu problema per a la competitivitat del territori i, per tant, pel desenvolupament de noves activitats industrials. Segons dades del cadastre, s’estima que un 28% dels edificis industrials dels polígons de la comarca es van construir abans del 1980, essencial, més accentuat en les antigues ciutats industrials. L’any 2017, els ajuntaments del Vallès Occidental van ingressar del conjunt de l’ICIO un total de 10M€, això suposa prop d’1% del pressupost total de 930M€, si bé les llicències d’obres d’immobles industrials no són les més freqüents, essent immobles residencials i comercials els de més afectació.

Aquesta actuació s’afegeix a d’altres inciatives impulsades en aquest àmbit com, per exmple, l’informe anual de recomenacions i propostes de millora, que té objectiu avançar cap a una major harmonització davant la diversitat existent de les bonificacions i impulsar mesures més efectives i compartides per incentivar l’activita industrial. O, d’altra banda, divulgar i difondre  les principals bonificacions existents en el conjunt de municipis per a l’eficiència energètica de la nau, la mobilitat sostenible o la qualitat de l’ocupació.

Podeu consultar més informació sobre la mesura i les ordenances fiscals a la web del Consell Comarcal.

Arxivat a: General
Nova imatge del Pacte per la reindustrialització