Portada > Actualitat > Notícies > El Vallès Occidental obre el Centre de Biomassa Comarcal que abasteix les calderes de biomassa la comarca amb estella de quilòmetre zero

El Vallès Occidental obre el Centre de Biomassa Comarcal que abasteix les calderes de biomassa la comarca amb estella de quilòmetre zero

11/07/2018

Avui obre les portes el nou Centre Logístic de Biomassa Comarcal, una peça clau del projecte Boscos del Vallès de prevenció d’incendis a partir de la dinamització de la biomassa forestal. El Centre Logístic de Biomassa és el centre d’operacions del Servei Comarcal de Biomassa Forestal i permet tancar el cercle que fa possible l’aprofitament forestal per l’obtenció d’estella que alimenta les calderes de biomassa de la comarca. Així doncs, un equipament clau per l’obtenció d’una energia neta i de proximitat i per garantir una gestió dels boscos que disminueixi el seu perill de combustibilitat.

Avui s’ha inaugurat l’equipament amb l’assistència del president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez; la Directora General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi de la Generalitat de Catalunya, Montserrat Barniol; l’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, el gerent de la UTE Boscos del Vallès, Raimon Mariné; i altres alcaldes i alcaldesses de la comarca. També avui tres ajuntaments –Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls- han signat el conveni per poder adherir-se al Servei Comarcal de Biomassa Forestal i accedir així a l’estella del Centre Logístic per poder alimentar les calderes de biomassa dels respectius municipis. 

El president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, ha destacat tres aspectes del projecte: el tancament del cercle de la biomassa, la innovació i la sensibilització. Ha explicat que "des del la comarca, després dels incendis de 2003 i d'altres efectes com les ventades de fa pocs anys, vam tenir clar que haviem de fer un pas més enllà en la gestió dels boscos que haviem fet tradicionalment, amb l'arranjament de camins i punts d'aigua. Creiem que aquest projecte ens ajuda en la transició energètica cap a l'energia neta i de proximitat i col.labora fermament en la prevenció d'incendis. Amb la inauguració del Centre Logísstic es tanca el cercle de la biomassa a la comarca, junt amb les calderes que ja funcionen". La Directora General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi de la Generalitat de Catalunya, Montserrat Barniol, ha remarcat "la importància de la biomassa en la transició energètica" i ha destacat "l'entesa entre diferents actors al Vallès Occidental per fer possible aquest projecte". 

L'alcalde de Terrassa, Alfredo Vega ha destacat que "aquest projecte permet treballar per conservar els boscos aprofinant el que ells mateixos generen. També ens obre noves oportunitats laborals i és un element clau en la prevenció d'incendis". Per la seva banda, el gerent de la UTE Boscos del Vallès, Raimon Mariné, ha desatcat que "en aquests moments al Centre Logístic ja hi ha fusta de Castellar del Vallès i de Sabadell i les properes setmanes se n'incorporarà de municipis com Rubé, Terrassa i Sentmenat". L'alcalde d'Ullastrell, Joan Ballbé, que va ser impulsor del projecte i avui ha signat junt amb Vacarisses i Viladecavalls el conveni d'adhesió al servei ha demanat "a la resta d'ajuntaments de la comarca que es puguin sumar al projecte per tal de poder garantir la gestió dels boscos, prevenir els incendis i garantir el mercat de compra venda de biomassa forestal". 

 Boscos del Vallès és un projecte que desenvolupa una política activa de prevenció d’incendis i alhora completa les infraestructures de prevenció. A més, actua directament sobre la disminució de la combustibilitat dels boscos i organitza els circuits de compra venta de biomassa. El projecte té un impacte en la creació de llocs de treball directes i indirectes. D’altra banda, promou una energia sostenible i contribueix en la lluita contra el canvi climàtic i a favor de la qualitat de l’aire. A ple rendiment de la concessió l’estalvi d’emissions de C02 seria de més de 5.400 tones anuals. 

Aquest projecte s’ha finançat gràcies al PUOSC de la Generalitat de Catalunya i el suport de la Diputació de Barcelona. Des del Consell d’alcaldes i alcaldesses del vallès Occidental s’ha apostat per tirar endavant una política de prevenció d’incendis efectiva que vagi més enllà de la intervenció en camins i punts d’aigua.

El Centre Logístic és una de les tres potes del projecte Boscos del Vallès a nivell d’equipaments. A ple rendiment pot mobilitzar fins a 9.500 tones de fusta verda que suposa el 25% del creixement vegetatiu anual de la superfície de pi blanc de la comarca. Pot emmagatzemar 9.500 tones de fusta en rol i té una capacitat de producció d’estella de 6.650 tones anuals. Ha suposat una inversió de 500.000 euros. 

Les altres dues infraestructures són les dues grans calderes de biomassa que estan marxa en equipaments supramunicipals: el Servei d’Activitat Física de la UAB –el primer campus català amb una caldera d’aquestes característiques- i el Consorci Sanitari de Terrassa, que té ara la caldera més gran en un equipament sanitari a Catalunya. El consum anual d’estella de la UAB i el CST representa el 45% de la capacitat del Centre Logístic. A l’hospital de Terrassa es genera l’energia que dona servei a l’equipament sanitari i que equivaldria a alimentar a 735 habitatges. I al SAF més de 6.000 persones ja es beneficien de l’energia neta produïda per la caldera. 

El projecte Boscos del Vallès 

El projecte Boscos del Vallès és una iniciativa innovadora que aporta un nou enfocament a la prevenció d’incendis forestals. Es basa en l’estructuració del mercat de compra venda de biomassa forestal per aconseguir una bona gestió forestal, que protegeixi dels incendis alhora que permet una dinamització econòmica del sector i la generació d’energia de proximitat. 

L’objectiu del projecte “Boscos del Vallès” és doble: 

  • promoure l’aprofitament de la biomassa forestal per disminuir el risc d’incendis, amb generació d’energia calorífica per abastar diferents equipaments de la comarca amb una energia socialment responsable i creant llocs de treball i teixit productiu.
  • treballar per incrementar la gestió forestal sostenible del major nombre de finques i el màxim d’hectàrees possibles per al bon estat de les masses forestals (augment de la resiliència davant de pertorbacions, preservació de la biodiversitat, etc.) 

El projecte té dos vessants: un de reforç de les infraestructures per a la prevenció d’incendis i la utilització de la biomassa per a la generació d’energia renovable a la comarca. 

El projecte neix seguint el mandat del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental l’any 2013 davant la necessitat de fer una passa més que complementi les actuacions per a la prevenció d’incendis realitzades fins el moment als boscos comarcals. El nou enfocament és fruit de la reflexió conjunta entre els diferents actors implicats en la prevenció d’incendis. 

El Servei Comarcal de Biomassa forestal  

El projecte Boscos del Vallès és innovador a Catalunya, en primer lloc, pel fet de treballar en la prevenció d’incendis a través de la valorització de la biomassa forestal a escala comarcal. Però el que suposa una innovació que va més enllà és el fet que el Consell Comarcal  ha creat una competència pròpia i un nou  Servei Comarcal de Biomassa Forestal. 

El Servei Comarcal de Biomassa Forestal (SCBF) és un servei públic que té com objectiu contribuir a la prevenció d’incendis forestals a la comarca promovent la gestió sostenible de la superfície forestal i la valorització de la biomassa per a la generació d’energia tèrmica.

Els usuaris del Servei comarcal de biomassa forestal poden ser administracions públiques, empreses o privats, titulars o gestors d’equipaments amb necessitats d’energia tèrmica, que amb el seu projecte, contribueixin a assolir els objectius marcats pel Servei Comarcal de Biomassa Forestal en el seu conjunt.

Els primers usuaris per al subministrament d’energia tèrmica són el Consorci Sanitari de Terrassa i la Universitat Autònoma de Barcelona, que disposen de calderes de propietat del Consell comarcal, instal·lades a les seves dependències. També s’han adherit al Servei des d’aquest moment els ajuntaments d’Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. 

El mercat de la biomassa encara és un mercat incipient, però està en creixement. El Vallès Occidental no compta amb un mercat estructurat que connecti el conjunt de la cadena: des de l’aprofitament del bosc fins a la instal·lació i manteniment dels punts de consum.  Boscos del Vallès aporta la dinamització del mercat de biomassa forestal al Vallès Occidental. El projecte suposa un impacte en la creació de llocs de treball directes i indirectes. 

El Centre Logístic de Biomassa

El Centre Logístic de Biomassa és un equipament públic propietat del Consell Comarcal del Vallès Occidental posat a disposició del sector per a dinamitzar el mercat de la biomassa a la comarca amb una instal·lació que aporta estabilitat al subministrament d’estella provinent majorment dels boscos de la comarca i en garanteix la qualitat (granulometria i humitat controlada, que ajuden a un millor manteniment de la caldera i aconsegueixen baixes emissions).

Amb una inversió de 500.000 euros, el Centre Logístic s’ha ubicat al Polígon Els Bellots de Terrassa, en un terreny que l’Ajuntament de Terrassa ha cedit per 25 anys al Consell Comarcal. és el centre d’operacions del Servei Comarcal de Biomassa.  Està situat en un parcel.la de 8.430 metres quadrats. Compta amb 1.300 metres quadrats per a l’acopi de fusta en roll i una nau magatzem de 846 metres quadrats. 

El Centre Logístic permetrà gestionar la fusta dels boscos vallesans i transformar-la en estella que alimentarà inicialment les dues calderes de biomassa situades a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i al Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i altres calderes que es puguin adherir al Servei. 

CAPACITATS MÀXIMES DEL CENTRE LOGÍSTIC

Capacitat emmagatzematge fustal: 4.000 t fusta en rol (50% humitat)

Capacitat emmagatzematge d’estella:  720 t d’estella P45S (30% humitat)

Capacitat anual de mobilització de fusta: 9.500 t fusta en rol (50% humitat)

Capacitat anual de producció d’estella: 6.650 t d’estella (30% humitat)

Consum anual d’estella CST i UAB : 45% de la capacitat (3.000 t d’estella 30% humitat)

El Vallès Occidental, un territori vulnerable

El Vallès Occidental és una comarca essencialment urbana amb una elevada densitat de població, superior als 900.000 habitants, que compta amb un teixit industrial important, però també amb un elevat percentatge de superfície forestal (59’1%), una mica per sota de la mitjana de Catalunya, que és del 61%, però per damunt de la mitjana europea (46%). 

Els boscos del Vallès Occidental, el 90% dels quals són de titularitat privada, constitueixen una àrea poc planificada i poc gestionada (la gestió forestal de la comarca és minsa), que té una productivitat relativament baixa i és força vulnerable al canvi climàtic i als incendis forestals.

Dels 23 municipis que integren la comarca del Vallès Occidental, 12 estan inclosos en la zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire. 

El Vallès Occidental és una comarca amb un elevat risc d’incendi (19 dels 23 municipis de la comarca estan considerats d’alt risc d’incendi) i és una de les comarques amb major nombre d’ignicions anuals degut a les característiques de la vegetació i a l’elevada pressió antròpica que pateixen els seus boscos. 

DADES DE LA COMARCA 

Superfície total de la comarca                       58.310 ha (583,10 km²)

Superfície forestal (56%)                          32.795 ha (90% arbrada)

Superfície majoritàriament de pi blanc       21.587 ha

Superfície pura pi blanc                                  12.043 ha

Aprox. al creixement vegetatiu pi blanc      40.152 t/any de fusta verda en rol (50% humitat)

Propietaris forestals, nombre aprox.                                            3.649

Propietats forestals, % superfície forestal                                  88,9%

 

Arxivat a: General
Al Centre Logístic ja hi ha entrat fusta de Castellar del Vallès i de Sabadell i es treballa per a fer estella
El president del Consell Comarcal durant la inauguració del Centre Logístic de Biomassa Forestal
Centre Logístic de Biomassa Forestal
Signatura de l'adhesió de l'Ajuntament d'Ullastrell
Signatura de l'adhesió de l'Ajuntament de Viladecavalls
Signatura de l'adhesió de l'Ajuntament de Vacarisses

Arxius adjunts