Portada > Actualitat > Notícies > El Ple del Consell Comarcal aprova definitivament la modificació del Reglament del Mercat comarcal Mercavallès que inicia el camí per la cogestió de l’equipament

El Ple del Consell Comarcal aprova definitivament la modificació del Reglament del Mercat comarcal Mercavallès que inicia el camí per la cogestió de l’equipament

17/05/2018

El Ple del Consell Comarcal ha aprovat aquesta tarda de forma definitiva la modificació del Reglament del Mercat comarcal de fruites i verdures Mercavallès. L’aprovació ha comptat amb els vots a favor dels grups comarcals del PSC; PdeCAT, ERC i el PP, en contra del grup comarcal de l'Entesa i l’abstenció dels grups de les CAV-CUP i Ciutadans. El Ple del mes de gener va aprovar inicialment la modificació del Reglament del Mercat. En data 31 de gener de 2018 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci d’informació pública de l’expedient i durant el període d’informació pública s’han presentat dues al•legacions: de l’associació de Majoristes de Mercavallès i d’un empleat del Consell Comarcal.

Per analitzar les al·legacions, se n’ha fet un anàlisi conjunt amb els ajuntaments de Sabadell i Terrassa, que són els propietaris de la instal·lació. De forma consensuada s’ha estimat al màxim les al·legacions presentades per l’associació de Majoristes de Mercavallès, pel que fa a la regulació de la gestió ordinària del servei del Mercat però sense desvirtuar l’objectiu inicial de l’esperit d’aquesta modificació que és iniciar el camí per obrir la possibilitat de la cogestió del mercat mitjançant la subscripció, en un moment posterior,  d’un conveni de col·laboració amb l’associació de paradistes per establir un règim de coresponsabilitats. S’ha dut a terme al llarg d’aquest mesos una labor tècnica de treball conjunt amb els representants de l’Associació de Majoristes.

Les concessions actuals del mercat s’acaben el 2022. Les al·legacions de l’Associació insisteixen en fer una aposta amplia de gestió, més enllà del 2022 i per tant deixen constància de l’interès de l’associació de modificar els títols concessionals pel que fa a la seva durada, amb l’argument que qualsevol inversió necessària i imprescindible que es faci a l’equipament no podria ser amortitzada. Amb voluntat de consens en aprovació definitiva es fa esmenta la possibilitat  prorrogable dels títols concessionals, subjecte a la legalitat vigent.

Pel que fa a les al·legacions presentades per un empleat del Consell comarcal, es considera que la petició afecta la Relació de Llocs de Treball del Consell i per tant es retiren del Reglament les referències a les funcions concretes encomanades al cap de servei  i del Mercat ja que aquestes ja apareixen en la RLT del Consell.

Modificacions al Reglament

En total es modifiquen  9 articles i es proposa també eliminar els annexos al reglament per establir-los en un altre document administratiu més adequat.Les modificacions afecten diferents articles del document. En destaca per exemple, la incorporació de nous supòsits de faltes lleus o greus. S’incorpora la possibilitat que el Consell Comarcal pugui subscriure convenis de col·laboració de caràcter global per a la gestió executiva ordinària del funcionament del mercat, amb l’Associació de majoristes o amb la entitat de gestió que es consideri, delegant en aquests les funcions que es defineixen en l’Annex del Reglament.

S’incorporen altres modificacions com que s’estigui al corrent de pagament de les taxes i quotes abans de la transmissió de parada; que el Mercat estigui obert de dilluns a divendres excepte els festius; que s’ampliïn els productes a vendre al Mercat a carn, peix i altres queviures. A més també es regulen les tauletes de venda i de productes de cada parada i s’adapta a normativa la sol•licitud d’obres i instal•lacions, entre altres qüestions.

Tota la informació sobre la modificació del Reglament es troba a la pàgina web del Consell Comarcal, a l'apartat del mercat comarcal Mercavallès.

Arxivat a: General
Sessió del Ple del Consell Comarcal del 17 de maig del 2018

Arxius adjunts