Portada > Actualitat > Notícies > Informes de l’Observatori Comarcal confirmen una evolució favorable del teixit productiu però persisteix la temporalitat en la contractació a la comarca

Informes de l’Observatori Comarcal confirmen una evolució favorable del teixit productiu però persisteix la temporalitat en la contractació a la comarca

09/03/2018

Avui s’han presentat els informes Flaix Socioeconòmic del quart trimestre de 2017 i l’Informe de Població de 2017 elaborats per l’Observatori Comarcal, en una roda de premsa celebrada a la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Han participat en l’acte el president de l’ens, Ignasi Giménez, i el conseller comarcal i tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Terrassa, Amadeu Aguado.

El primer informe presenta dades sobre l’evolució trimestral del teixit productiu, així com dels principals indicadors del mercat de treball, incloent un balanç de l’evolució anual. El segon, presenta les dades de la població resident a la comarca i els seus municipis a 1 de gener de 2017, a partir de l’explotació estadística del padró municipal d’habitants que publica l’Idescat.

El president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, ha expressat la seva preocupació envers la creació de llocs de feina, i ha dit que “el fet que s’estigui creant una ocupació molt més precària, temporal i de baixa qualificació, significa que ens estem trobant amb noves realitats a la comarca, els treballadors pobres”. El president comarcal té clar que “l’aposta per poder generar ocupació de qualitat, especialment en el sector industrial, està creixent, però no en tenim prou”. D’altra banda, el conseller comarcal Amadeu Aguado ha explicat que “el perill és detectar en quins sectors estem creixent i comparar-los amb l’abans i després de la crisi, així sabrem a què hem de prestar atenció” i ha remarcat que “el més perillós és la qualitat dels llocs de treball, no podem dir que estem bé només pensant en les xifres”.

Pel que fa a la població, cal destacar la repercussió demogràfica que està patint la comarca pel fenomen d’expulsió residencial que s’està produint a la ciutat de Barcelona. La manca d’habitatges a Barcelona està generant un important moviment migratori intern cap als municipis de la rodalia, majoritàriament de famílies que busquen habitatge més accessible.

D’acord amb l’informe Flaix Socioeconòmic, l’any 2017 tanca amb una evolució favorable del teixit productiu, amb 15.566 llocs de treball i 242 noves empreses. Creixen els llocs de treball i empreses en tots els sectors amb excepció de l’agricultura. En el sector serveis, creixen els llocs de treball relacionats amb els serveis a la ciutadania i l’empresa. El sector industrial ha tingut un creixement positiu en les principals activitats, tot i que s’ha registrat una caiguda en l’ocupació de les industries de productes alimentaris, begudes i arts gràfiques. El sector de la construcció consolida la recuperació iniciada l’any 2014, amb un creixement anual del 5,7%.

La incidència de l’atur és superior en dones, població jove, persones en edat avançada i persones amb un nivell baix d’estudis.

El quart trimestre de 2017 es van formalitzar 85.644 contractes a la comarca, i d’aquests, un 13,6% són de contractació indefinida. La proporció de contractes temporals se situa en un 86,4%. Les noves contractacions es concentren en activitats del sector terciari, com ara l’empresa i el comerç.

Pel que fa els expedients de regulació, l’any 2017 se’n van autoritzar 31 que van afectar 362 treballadors. El sector industrial és el que concentra més expedients autoritzats i treballadors afectats.

Per quart any consecutiu hi ha hagut un creixement de la població activa registrada fins a situar-se en un 73,7%. La taxa d’atur ha caigut fins el 12,10% el desembre de 2017, tot i que les dones, la població jove i les persones d’edat avançada segueixen sent les més perjudicades. La major part de la població desocupada (80%) té estudis de secundaria o inferiors.

La població en edat de treballar perd pes en l’estructura de la població, mentre que augmenten els menors de 15 i els majors de 65 anys.

La població del Vallès Occidental a 1 de gener de 2017 es va situar en 910.031 persones, amb un creixement del 0,6% respecte el 2016.

Pel que fa el saldo migratori, recupera la seva importància com a factor de canvi demogràfic a la comarca, i registra el 2016 un saldo positiu de 5.830 persones. Les migracions externes representen un 67,9% del creixement migratori.

Per grups d’edat, l’any 2017 el 17,4% de la població és menor de 15 anys i el 16,1% és major de 65 anys, mentre que la població en edat de treballar perd pes en l’estructura de la població.

El percentatge d’estrangers sobre la població total és del 9,7%. Més de la meitat de la població estrangera (54,8%) té entre 20 i 44 anys, i només el 2,9% té 65 anys o més.

Arxivat a: General
Presentació dels estudis de l'Observatori comarcal

Arxius adjunts