Portada > Actualitat > Notícies > El Consell Comarcal engega una nova edició dels Pressupostos Participatius entre els seus treballadors i treballadores

El Consell Comarcal engega una nova edició dels Pressupostos Participatius entre els seus treballadors i treballadores

05/12/2017

Per segon any consecutiu els pressupostos del Consell Comarcal reserven una partida de 15.000 euros per a Pressupostos Participatius, que es desenvoluparan a partir del mes de gener. Aquesta experiència busca la innovació a través de programes transversals d’equips multidisciplinaris del Consell Comarcal per afavorir la transversalitat i la captació de talent en el personal de la casa. De nou, durant el mes de gener, els treballadors i treballadores de l’ens comarcal que ho desitgin, distribuïts en equips, podran presentar projectes transversals d’aplicació al 2018. Serà el propi personal de la casa qui decideixi, a través d’un procés de votacions, quins projectes tiraran endavant. Les persones responsables dels projectes seleccionats disposaran d’hores dins la jornada laboral per poder-los desenvolupar.

Aquest migdia els treballadors i treballadores del Consell Comarcal s’han reunit amb el president de la corporació, Ignasi Giménez, qui els ha presentat els detalls del pressupost per al 2019, aprovant recentment al Ple. També s’ha fet balanç de la primera edició dels pressupostos participatius de 2017 que han donat lloc a 6 projectes. Un d’aquests, el d’Equinoteràpia, ja s’ha consolidat al Pressupost de 2018 i es seguirà implementant a la comarca. Un altre dels projectes sorgits dels Pressupostos, el de Cooperació internacional, ha estat assumit pel govern com a nou model de cooperació comarcal i s’ha finançat amb el pressupost destinat a Cooperació.

Nova convocatòria de pressupostos participatius 2018

La convocatòria dels pressupostos participatius vol promoure que les persones que treballen al Consell Comarcal s’impliquin més en els afers públics de la Corporació especialment els de gran transcendència com són els pressupostos comarcals, incentivant la seva participació activa i col•laboradora. Es vol també establir una eina de participació de la despesa comarcal amb la qual el personal de la Corporació decideix a què van destinats una part dels recursos públics i impulsar la transversalitat i la millora de l’impacte de les activitats, serveis i programes que es porten a terme com a un recurs més per al desplegament del Programa d’Actuació Comarcal 2016-2020.

En la sessió plenària del dia 16 de novembre de 2017 s’aprovà el pressupost de 2018 que preveu la partida de 15.000 euros per als pressupostos participatius 2018.

Les propostes es podran presentar fins el dia 31 de gener i es sotmetran a un procés de consulta i votació entre el personal i el resultat serà vinculant.

Les propostes poden ser d’aplicació externa o interna.  Les propostes d’aplicació externa han de respondre a la millora de serveis, projectes o activitats en col•laboració amb altres entitats del territori, i per tant amb beneficiaris externs al Consell Comarcal. Les d’aplicació interna ha de permetre millorar o incorporar noves formes de fer, de col•laborar, que aportin valor afegit, complementin, millorin o ampliïn l’abast dels procediments, serveis, projectes o activitats que es porten a terme en el marc del Consell Comarcal.

En tots els casos hauran de complir els següents requisits:

a)    Donar resposta a una necessitat i ser d'interès col•lectiu o comunitari.
b)    Ser realitzables tècnicament, ser viable econòmicament, i respectar el marc jurídic i legal existent.
c)    Ésser considerada una inversió i tenir principi i final, sense que comprometi pressupostos posteriors.
d)    Fer referència a àmbits i temes de competència comarcal. Ha d’establir la relació amb la línia i programa del PAC 2016-2020.
e)    Ésser executables durant l'any 2018.
f)    Tenir un pressupost màxim de 5.000,00€, IVA inclòs.

Sis projectes de la convocatòria de 2017

Els projectes realitzats durant 2017 han estat:

-   Intervenció en equinoteràpia social amb adolescents del Vallès Occidental. Realització de sessions voluntàries d'aprenentatge de caràcter individual i grupal. S'ensenyarà als joves a participar com a auxiliars d'equinoteràpia, millorant de forma indirecta habilitats com la seva autoestima, la flexibilitat, l'empatia, ...

-   Detecció a les aules. Realització d'accions formatives per tal de millorar la detecció de possibles situacions de negligència/maltractament familiar

-   Sensibilització contra el canvi climàtic i millora de l’entorn. Realització d'actuacions per informar, sensibilitzar i canviar hàbits per tal d'assolir un estalvi energètic alhora que econòmic, així com fomentar actituds més respectuoses amb el medi ambient.

-   Transformant el Vallès, transformant el món. Informar, sensibilitzar i formar sobre els objectius de Desenvolupament sostenible aprovats per nacions Unides mitjançant una activitat de joc.

-   Millora de la gestió de Recursos Humans amb un nou portal d’accés per l’empleat.

-   Cooperació internacional. Hàbits senzills i bons costums per evitar malalties. “À manger, je me lave les mains”, realitzat sobre el terreny a Senegal aquest novembre.

Arxivat a: General
Ignasi Giménez, president del Consell, durant la presentació dels Pressupostos Participatius