Portada > Actualitat > Jornades i cursos

Jornades i cursos

Jornada Desigualtat Social
Jornada Desigualtat Social

JORNADA TÈCNICA DE DESIGUALTAT I EXCLUSIÓ SOCIAL: Conceptes, indicadors i impacte dels serveis públics

 

La jornada tècnica de desigualtat i exclusió social té per objectius definir i compartir els diversos conceptes entorn de la desigualtat i l’exclusió social, així com donar a conèixer l’estudi que s’està realitzant als professionals de la comarca, tot començant a desenvolupar una xarxa de treball en aquest camp.

Podeu fer les inscripcions AQUÍ

Podeu consultar el PROGRAMA en el document adjunt:

JORNADA: És compatible l’ús de la biomassa forestal en entorns periurbans?

El projecte Boscos del Vallès, promogut pel Consell Comarcal del Vallès Occidental i incorporat com a prova pilot en el projecte europeu SIMWOOD de mobilització de fusta en el que participa el CREAF, preveu en una primera fase la instal·lació de dues grans calderes de biomassa i un Centre logístic d’estellat de fusta.

Boscos del Vallès neix el 2013 amb la voluntat de fusionar l’ús de la biomassa forestal amb els objectius de prevenció d’incendis al Vallès Occidental,  intentant compatibilitzar els aprofitaments de biomassa incentivats per l’Estratègia per a promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i  agrícola, amb els condicionants ambientals reflectits en el Pla d’actuació de millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de l’ambient  atmosfèric, que afecta a diversos municipis de la comarca.


L’ objectiu de la jornada és comunicar a la societat les estratègies del Consell Comarcal al voltant de la problemàtica de les emissions dins d’un projecte que promou la biomassa en un entorn urbà amb problemes de contaminació a l’aire.

PRESENTACIONS de la Sessió sobre l'aplicaciói de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern (25 de febrer de 2016)

Podeu consultar la documentació de les diferents ponències que es van realitzar en el marc de la Jornada celebrada al Consell Comarcal del Vallès Occidental el passat 25 de febrer.