CULTURA

CRÈDIT ICF CULTURA LIQUIDITAT de l’Institut Català̀ de Finances i Institut Català̀ de les Empreses Culturals – Generalitat de Catalunya

Préstecs per fer front a les necessitats de liquiditat de les empreses culturals afectades per la situació derivada del COVID-19.

 

MESURES D’URGÈNCIA AL CANAL D’EMERGÈNCIA CULTURAL  del Consell nacional de la cultura i de les arts (CONCA) - Generalitat de Catalunya

Es preveu la publicació de noves convocatòries d’ajuts per al sector

 

AJUTS EXTRAORDINARIS CARLOTA SOLDEVILA convocats pel Teatre Lliure

Convocatòria extraordinària d’ajuts a la creació́ teatral. Arran de la situació crítica que està vivint el sector teatral, el Teatre Lliure amplia els Ajuts a la creació Carlota Soldevila amb quatre modalitats més per tal d’intentar fer front a la davallada de l’activitat degut al tancament dels teatres.

Termini per presentar les sol·licituds:del 2 al 31 de maig 2020 (inclòs).

 

CANAL EMERGENCIA del Consell nacional de la cultura i de les arts (CONCA) - Generalitat de Catalunya

Canal d'emergència cultural per atendre consultes i peticions relatives  als àmbits laboral, fiscal, professional, societari, programació i contractació pública, ajuts i subvencions públiques i altres.

 

SUBVENCIONS PER A DESPESES ESTRUCTURALS D’ENTITATS AFECTADES PEL CESSAMENT DE L’ACTIVITAT CULTURAL MOTIVADA PEL COVID-19.

Ens convocant: Generalitat de Catalunya (OSIC - Dept. de Cultura).

Subvencions per contribuir econòmicament a finançar les despeses estructurals de les entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma declarat mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi. Poden optar a aquestes subvencions les associacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre i les federacions d’entitats privades sense ànim de lucre.

Termini: Termini de sol·licituds del 25/05 al 30/10.

SUBVENCIONS PER COMPENSAR LES PÈRDUES PER ANUL·LACIÓ D’ESPECTACLES I ACTIVITATS CULTURALS DURANT EL PERÍODE D’ESTAT D’ALARMA AMB MOTIU DE LA COVID 19

Ens convocant: Generalitat de Catalunya (OSIC - Dept. de Cultura)

Són subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades durant el període d’estat d’alarma declarat mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació.  Dirigit a Persones físiques empresàries o societats civils i mercantils i companyies que realitzen activitats culturals remunerades i compleixin algun dels requisits exposats a les bases. Entitats sense ànim de lucre que organitzen activitats culturals de pagament i que compleixin algun dels requisits exposats a les bases.

Termini: Termini de sol·licituds del 25/05 al 30/10..

SUBVENCIONS PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE PROGRAMES ESTRATÈGICS I DE PROJECTES ESPECÍFICS DELS MUSEUS 2020

Ens convocant: Generalitat de Catalunya (OSIC - Dept. de Cultura).

Arran de la crisi generada per la Covid-19, es convoquen subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural destinades a equipaments culturals mitjans i petits.

 Termini: del 19 de maig al 3 de juny del 2020 (ambdós inclosos).

 Per a més informació i per a d’altres convocatòries, consulteu l’actualització de les subvencions i ajuts del canal d’emergència cultural del Consell Nacional de la Cultura i les Arts - CONCA